Arkib

Posts Tagged ‘kemahiran membaca’

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu – Part 5

15 Oktober 2009 1 komen

Faktor Mempengaruhi Kebolehan Membaca

Antara faktor yang mempengaruhi kebolehan membaca termasuklah :

1. Diri
2. Psikologi
3. Fizikal
4. Persekitaran
5. Sekolah
6. Komuniti
7. Budaya

Faktor Diri

 • Kecerdasan dan kebolehan membaca saling berkait antara satu sama lain di mana seorang individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi selalunya berpeluang memahami bahan yang dibaca jika dibandingkan dengan pelajar yang lemah.
 • Kecerdasan dapat membantu pelajar dalam aktiviti membaca adalah dari segi membantunya :
 • Pertama, menumpukan perhatian semasa membaca.
 • Kedua, murid dapat ingat apa yang dibaca
 • Dalam proses membaca, pertalian antara kecerdasan dan pemahaman sememangnya wujud.
 • Kajian-kajian menunjukkan pelajar yang cerdas mempunyai tahap pemahaman yang lebih baik daripada pelajar lain.
 • Peranan,pengetahuan dan pengalaman sedia ada pada pelajar tersebut membantunya memahami kandungan teks (apa yang dibaca) dengan baik.
 • Contoh, seorang pembaca pernah melawat ke suatu destinasi pelancongan. Pengalaman yang diperolehinya memudahkan pembaca itu memahami tajuk berkaitan tempat yang pernah dilawatinya.

Faktor Psikologi

 • Minat dan motivasi sangat berperanan dalam membina tabiat dan keupayaan membaca.
 • Minat yang mendalam ke atas bahan bacaan memudahkan seseorang itu mengalami proses pembacaannya.
 • Dorongan dan pemupukan minat perlu disediakan oleh guru dalam persekitaran yang berikut.

a. Menunjukkan kepentingan membaca dalam kehidupan seharian
b. Menyediakan bahan bacaan yang banyak dan pelbagai pilihan dalam kelas
c. Menggalakkan aktiviti bercerita dan berkongsi pengalaman daripada bahan bacaan
d. Menentukan pemilihan bahan, alatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
e. Memberikan ganjaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran

Faktor Fizikal

 • Melibatkan pendengaran dan penglihatan. Ketidakupayaan pelajar itu mendengar dengan baik dan jelas mungkin boleh menggagalkannya membuat diskriminasi bunyi kata dan teks keseluruhannya.
 • Kemahiran yang lain adalah ketajaman pendengaran pelajar yang diperhatikan melalui tanda2 berikut :

a. Permintaan yang kerap supaya sesuatu penerangan itu diulang
b. Ucapan murid itu sendiri tidak jelas
c. Perbuatan membuka mulut ketika mendengar
d. Perbuatan menyengetkan kepala ketika mendengar
e. Lemah dalam kebolehan mengeja
f. Tidak dapat memberikan perhatian
g. Terdapat nanah atau air keluar dari telinga
h. Selalu demam
i. Perbuatan meninggikan suara apabila membaca

 • Pembacaan juga memerlukan daya penglihatan yang jelas bagi mengenal pasti makna daripada teks.
 • Banyak masalah yang timbul apabila deria penglihatan tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya ramai pelajar mendiskriminasikan huruf dan perkataan.
 • Di samping itu, kecacatan itu juga menjadikan pelajar itu tidak selesa sdengan teks yang dibaca.

Faktor Persekitaran

 • Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menentukan kebolehan membaca. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa, kegiatan sosio budaya, pendapatan, kestabilan sosio-emosi, corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran.
 • Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku, tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak.

Oleh itu :

 • Rumah yang diisi dengan majalah,surat khabar dan buku mempunyai mesej kepada kanak-kanak ke atas nilai membaca
 • Membaca adalah aktiviti yang bertenaga yang dianugerahkan dengan pengetahuan, celik akal dan perspektif kepada pembaca.(m.thiru 2007)

Faktor Sekolah

 • Persekitaran sekolah mempengaruhi kebolehan membaca pelajar. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca.
 • Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi minat membaca, termasuklah :

a. Pemilihan bahan
b. Jenis soalan yang ditanya
c. Jenis maklum balas yang diberi
d. Suasana pembelajaran
e. Dorongan
f. Pengukuhan yang digunakan.

 • Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya, ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas.

Faktor Komuniti

 • Komuniti juga memberikan pengalaman hidup yang berbeza yang membentuk pengetahuan asas individu.
 • Bagi membezakan tahap pembacaan, pembaca menggabungkan pengetahuan dan nilai yang ada dalam komuniti dengan perspektifnya sendiri
 • Pengalaman bekerja di ladang, kawasan setinggan atau pun di bandar yang kecil mempunyai perbezaannya yang tersendiri. Lebih banyak pengalaman dalam komuniti serta penglibatan dalam aktiviti, semakin kaya pengetahuan latar pembaca yang dipenuhi semasa membaca.

Faktor Budaya

 • Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan artifak yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti pekerja seni, bahasa, muzik, makanan dan sebagainya.
 • Perbezaan sosial dan kelompok ekonomi dalam budaya mengakibatkan perbezaan dalam aktiviti membaca.

Sekian,

Teacher's Department

NORHAIDI BIN HAJI SARPONEN

Teacher’s Department

Advertisements

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu – Part 4

14 Oktober 2009 6 comments

Mengajar Kemahiran Membaca

Definisi Membaca

 • Boleh dimaksudkan sebagai proses tafsiran yang bermakna di atas lambang-lambang bercetak dan bertulis (Harris & Sypay)
 • Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau pun makna yang diketahui melalui pengalaman (pembelajaran) dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya.
 • Bagi Smith& Johnsan (1980) membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis dengan tanggapan yang dibuat oleh pembaca.
 • Goodmen(1973) – menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan.
 • Ini menunjukkan melalui prose situ wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan antara bahasa dan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas.
 • Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda.

Punca-Punca Masalah Membaca

 • Ketidak-bolehan mentafsir symbol (huruf/visual) untuk diterjemahkan sebagai ayat atau perkataan secara lisan-(Haidi 2008)
 • Konsep kendiri yang rendah
 • Tidak matang dari segi emosi dan intelek
 • Lemah daya ingatan
 • Gagap
 • Gangguan pengamatan
 • Kurang rangsangan
 • Mudah hilang tumpuan

Kajian dan secara ilmiah : menyatakan punca masalah membaca adalah seperti yang berikut :

 • Kanak-kanak tidak dapat mendiskriminasikan bentuk, kedudukan, nama, sebutan dan turutan abjad dalam sepatah perkataan.
 • Kanak-kanak tidak dapat mengingatkan ciri-ciri dan atribut yang disebutkan di atas tadi untuk 26 abjad dan empat diagraf.
 • Kanak-kanak tidak dapat mengaitkan sebutan tiap-tiap abjad serta diagraf apabila diadunkan menjadi suku kata dalam sepatah perkataan.
 • Pengamatan penglihatan kanak-kanak bercelaru apabila mereka berhadapan dengan halaman kertas yang penuh dengan abjad-abjad yang tersusun rapi kerana :
 • Syarat-syarat yang dikenakan untuk membaca seperti melihat dari kiri ke kanan bercanggah dengan kebiasaan melihat dari kanan ke kiri.
 • Simbol-simbol abjad tidak memberikan gambaran tentang bentuk fizikal yang boleh mereka kaitkan. Contohnya, apabila mereka melihat simbol lukisan ‘kucing’ mereka nampak ciri-ciri fizikalnya seperti matanya, telinga, misai, ekor dan lain-lain lagi yang mereka boleh kaitkan dengan seekor kucing. Sebaliknya, simbol abjad tidak mempunyai sebarang bentuk fizikal yang mereka boleh tanggapi.

Ciri Masalah Bacaan

1. Peringkat mengenal nama-nama huruf yang hampir sama

 • Keliru dengan nama huruf yang sama bentuk. Contohnya, ‘y’ dengan ‘g’
 • Keliru dengan orientasi kedudukan bentuk huruf. Contohnya, ‘b’ dengan ‘d’, ‘m’ dengan ‘w’
 • Keliru dengan huruf yang hampir-hampir sama frekuensi. Contohnya, ‘b’ dengan ‘d’,’p’,’t’
 • Keliru dengan orientasi kedudukan huruf besar yang hampir sama bentuk. Contohnya, ‘W’ dengan ‘M’, ‘Z’ dengan ‘N’
 • Tidak dapat mengadun bunyi-bunyi huruf yang bergabung seperti diftong dan diagraf. Contoh, ‘ai’, ‘au’, ‘ny’, ‘sy’, ‘kh’
 • Menyebut nama-nama huruf mengikut telor bahasa ibunda. Contohnya, ‘o’ disebut ‘wo’, ‘l’ disebut ‘yel’, ‘m’ disebut ‘yem’, ‘r’ disebut ‘yar’, ‘z’ disebut ‘jed’

2. Peringkat mengadun bunyi-bunyi dan membatang suku kata.

 • Kesukaran untuk mengadun dan membatang suku kata :
 • i. terbuka + tertutup. Contoh : bu–ah, un–ta, pin–tu, ar–nab, ting–kap.
 • ii. Tertutup + terbuka. Contoh : ba-suh, i-tik, ting-gi, an-jing
 • Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan huruf ‘e-taling’ dan ‘e-pepet’. Contoh, sepak dengan sepak
 • Sukar membatangkan perkataan yang lebih daripada dua suku kata. Contoh : sekolah, berbunga, sempadan, ambulan, bangunan, peristiwa and so on
 • Sukar membatang perkataan yang mengandungi diagraf dan diftong. Contoh, main, buih, surau, balai, nyamuk, singa, syarat, tengah,
 • Sukar membatang perkataan yang bermula dengan imbuhan ‘me’. Contohnya, memakai, menyala, membeli, mengambil

3. Peringkat membaca ayat.

 • Gantian atau mengubah atau menggantikan bunyi suku kata atau perkataan. Contoh, dapat-padat, sekolah-selokah, asrama-asmara, simpan-sampai, seluar-selalu
 • Tertinggal atau meninggalkan.Contoh, ayat sebenar = Ahmad suka makan ayam goreng. Dibaca sebagai Ahmad makan ayam goreng.
 • Pembalikan perkataan. Contoh, suka-saku, besar-beras
 • Berulang-ulang
 • Merangkak-rangkak. Contoh, membaca selepas mengeja dan ketidaksesuaian teks atau bahan
 • Membaca mengikut loghat atau dialek. Contoh, ‘kucing suka makan ikan’ dibaca sebagai ‘kucin suka makang ikang’. ‘Dia lari kerana hujan’ dibaca sebagai ‘dia lali kelana hulan’. ‘Emak dia pergi sembahyang’ dibaca sebagai ‘emak dia pigi sembahyang’

Sekian,

Teacher's Department

NORHAIDI BIN HAJI SARPONEN

Teacher’s Department